• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Συμμετέχοντες φορείς

 

certh Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Συντονιστής φορέας)
o Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ)
o Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ)
aristoteleio Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
o Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΕΕΘ) / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
o Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών
ellinika-petrelaia Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
o Διεύθυνση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
sunlight Συστήματα Sunlight Α.Β.Β.Ε.

 

 

ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με βιομηχανικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Το ΕΚΕΤΑ αποτελείται από τέσσερα ινστιτούτα διαφορετικών ερευνητικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), το οποίο έχει συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και των βιοκαυσίμων.
Το ΕΠΚΥ δραστηριοποιείται στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και στην έρευνα για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Επίσης διαθέτει αναλυτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων.
Το ΕΑΝΟΣΥΣ δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολύπλοκων συστημάτων διεργασιών, σε νέα συστήματα ηλεκτρικής παραγωγής καθώς και στην παραγωγή ενέργειας και καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα το ΕΑΝΟΣΥΣ δραστηριοποιείται στη μοντελοποίηση, έλεγχο και βελτιστοποίηση συστημάτων ενώ έχει αναπτύξει μοναδικές υποδομές και τεχνολογία σε θερμοχημικές και καταλυτικές διεργασίες για ενέργεια, καύσιμα και χημικά προϊόντα, διεργασίες Biomass-To-Liquid (BTL), παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ κτλ. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα. Στο έργο SustainDiesel συμμετέχει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΕΕΘ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ΕΕΘ/ΑΠΘ είναι ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα καύσιμα, τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων και την τεχνολογία μετεπεξεργασίας τους. Διαθέτει καλή γνώση στον τομέα των οδικών μεταφορών και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα διάφορα οχήματα. Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, το ΕΕΘ/ΑΠΘ συμμετείχε σε προγράμματα εκτεταμένων μετρήσεων σχετικά με την επίδραση του βιοντίζελ και άλλων βιοκαυσίμων στις εκπομπές ρύπων, την κατανάλωση καυσίμου, τη λειτουργία και την αντοχή του κινητήρα.

ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (ΕΜΠ) είναι ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΜΠ αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές: Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων, Αναβάθμιση Υγρών & Στερεών Καυσίμων, Συσχετισμός της σύστασης καυσίμων με χαρακτηριστικά της καύσης, Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, Πυρασφάλεια σε πρατήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, Νέα βελτιωτικά πρόσθετα για καύσιμα, ορυκτέλαια και γράσα, Ταυτοποίηση και αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, Ρύπανση περιβάλλοντος από καύσιμα και καύση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στο βιοντίζελ και τη βιοαιθανόλη, Εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών στην καταγραφή και αντιμετώπιση της ρύπανσης από οχήματα, Κυψέλες Καυσίμου (fuel cells), Ανάπτυξη νέων μεθόδων ταχείας απόκρισης – μικρού όγκου στην ποιοτική ανάλυση καυσίμων/λιπαντικών.

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 όταν η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και συγχωνεύεται με τις ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ (Διυλιστήρια και Χημικά). Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού και των επενδύσεων του. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, με ετήσια ονομαστική δυναμικότητα 7,5 εκ. τόνους, 5 εκ. τόνους και 3,4 εκ. τόνους αργού αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν μαζί το 76% περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας στην Ελλάδα.

Συστήματα Sunlight Α.Β.Β.Ε.

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE σχεδιάζει, παράγει και διανέμει συσσωρευτές ενέργειας ειδικών προδιαγραφών και συστήματα παραγωγής ενέργειας, απασχολώντας περισσότερα από 770 άτομα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με δυνατότητα παραγωγής περισσότερων από 1.500 εξειδικευμένων προϊόντων, η Συστήματα SUNLIGHT ABEE καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες τομέων με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, όπως: Βιομηχανία, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες Κατασκευές, Έργα Υποδομής και Άμυνα. Πυρήνας της ανάπτυξης της Συστήματα SUNLIGHT ΑΒΕΕ αποτελεί το Βιομηχανικό συγκρότημα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα βιομηχανικά συγκροτήματα της Ευρώπης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Το Βιομηχανικό Συγκρότημα της Συστήματα SUNLIGHT ΑΒΕΕ διαθέτει πέντε (5) υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής που διακρίνονται για την υψηλή εξειδίκευσή τους.
Ειδικότερα, σχετικά και με τις δραστηριότητες του προτεινόμενου έργου, η εταιρεία παράγει σήμερα ένα μεγάλο αριθμό αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και συμβατικών μέσων.

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)