• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Στόχοι του έργου

Οι τεχνολογικοί στόχοι του συγκεκριμένου έργου συνοψίζονται παρακάτω:

  • Μελέτη εφικτότητας της υδρογονοεπεξεργασίας μίγματος ντίζελ – τηγανελαίου για παραγωγή υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς
  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας τεχνολογίας υδρογονοεπεξεργασίας για την παραγωγή υβριδικού βιοντίζελ από μίγμα ντίζελ – τηγανελαίου
  • Πειραματική αξιολόγηση πρότυπων ποσοστήτων υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά/προδιαγραφές και την χρήση του σε κινητήρα
  • Αξιολόγηση αειφορικότητας παραγωγής υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς και σύγκριση με αυτή του ντίζελ κίνησης όπως παράγεται σήμερα
  • Αξιολόγηση της αειφορίας παραγωγής ηλιακού υδρογόνου
  • Μελέτη σκοπιμότητας για την παραγωγή του νέου υβριδικού βιοντίζελ αυξημένης αειφορικότητας

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)