• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Ενότητες Εργασίας


ΕΕ-1 : Παραγωγή ηλιακού υδρογόνου.
Δράσεις βιομηχανικής έρευνας για τη διερεύνηση της χρήσης ηλιακής ενέργειας ως ανανεώσιμη πηγή παραγωγής υδρογόνου για την μερική αντικατάσταση του, που απαιτείται για την υδρογονοεπεξεργασία ντίζελ.

ΕΕ-2 : Υδρογονοεπεξεργασία ντίζελ-τηγανελαίου.
Δράσεις βιομηχανικής έρευνας για τη υδρογονοεπεξεργασία μιγμάτων ντίζελ – τηγανελαίου για την παραγωγή υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς.

ΕΕ-3 : Αξιολόγηση καυσίμου και πιλοτικές δοκιμές σε κινητήρα.
Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής του νέου υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς τόσο σε οχήματα όσο και κινητήρες επιβατηγών οχημάτων, καθώς και σύγκριση του με το συμβατικό ντίζελ.

ΕΕ-4 : Αξιολόγηση αειφορίας και βιωσιμότητας.
Μελέτη σκοπιμότητας όπου εξετάζεται η αειφορία του νέου υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς, η βιωσιμότητα παραγωγής του και η ενδεχόμενη διάθεσή του στην αγορά.

 

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)