Επικοινωνία

Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

Επαφή
Διεύθυνση:
6ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης Θεσσαλονίκη State 57001 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2310498315

Τηλεομοιοτυπία: 2310498380

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)